Xương ống bò Úc không gân

49.000 46.000

Sản phẩm: Xương ống bò Úc không gân

Nguồn gốc:  Nhập khẩu

Quy cách  : 15-20 kg/thùng

Tình trạng: Nguyên thùng