Nạc vai bò Úc

200.000 169.000

Tên sản phẩm: Nạc vai bò

Nguồn gốc: Nhập khẩu Úc

Thương hiệu: Kilcoy