Lõi vai bò Farms

195.000

Tên sản phẩm: Lõi vai bò Farms

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 18-25kg