Lõi vai bò Excel nguyên tảng

265.000 245.000

Tên sản phẩm: Lõi vai bò Excel nguyên

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 18-25kg