Cánh gà xá

Tên sản phẩm: Cánh gà xá

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10kg