Mực nang lớn

199.000

Sản phẩm: Mực nang lớn

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Tình trạng: Nguyên thùng

———————————————–

– Được nhận nhận ISO 2018

– Cam kết sản phẩm đã qua kiểm dịch

– Nguồn gốc rõ ràng

– Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm