Kênh phân phối thịt, cá nhập khẩu chính thức tại Biên hòa đồng nai

Sản phẩm bán chạy

56.000

Thịt trâu khác

ĐUÔI

127.000

Giò bò

Đùi gọ Úc

190.000

Giò heo

Nạc đùi

85.000

Thịt heo nhập khẩu

Nạc vai

83.000

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

92.000
44.000
39.000
49.000
56.000
51.000
Mới
59.000
37.000
xem thêm
205.000
205.000
255.000
159.000
225.000
220.000
41.000
61.000
xem thêm
50.000
69.000
68.000
66.000
53.000
39.000
54.000
51.000
xem thêm
95.000
91.000
93.000
114.000
140.000
132.000
132.000
130.000
xem thêm
95.000
98.000
98.000
82.000
45.000
50.000
370.000
48.000
480.000
97.000
82.000